Prijeđi na glavni sadržaj

Obavještenje o zaštiti podataka

Obavještenje o zaštiti podataka kompanijeRobert Bosch GmbH

Kompanija Robert Bosch GmbH (u daljem tekstu „Bosch“, „Mi“ ili „Nas“) vam želi dobrodošlicu na naše web-stranice i mobilne aplikacije (zajedno također zvane „online ponude“). Zahvaljujemo na vašem interesovanju za našu kompaniju i naše proizvode.

1. Bosch poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti tokom procesuiranja vaših ličnih podataka kao i bezbjednost svih poslovnih podataka je naša velika odgovornost. Mi obrađujemo vaše lične podatke koje prikupimo za vrijeme vaše posjete našim online ponudama povjerljivo i samo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i bezbjednost informacija uključeni su u našu korporativnu politiku.

 

2. Kontrolor

Kompanija Robert Bosch GmbH je kontrolor odgovoran za obradu vaših podataka; izuzeci su navedeni u ovom obavještenju o zaštiti podataka.

Naši kontaktni podaci slijede:

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
NJEMAČKA

E-adresa: kontakt@bosch.de
Telefon: +49 711 400 40990

 

3. Prikupljanje obrada i upotreba ličnih podataka

3.1 · Kategorije obrađenih podataka

Obrađuju se komunikacioni podaci (npr. ime, broj telefona, e-adresa, poštanska adresa, IP adresa).

3.2 · Principi

Lični podaci se sastoje od svih informacija koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili lice koje može da se identifikuje, npr. imena, adrese, brojevi telefona, e-mail adrese, glavni ugovorni podaci, ugovorno računovodstvo i podaci o plaćanju koji predstavljaju izraz identiteta nekog lica.

Prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo lične podatke (uključujući IP adrese) samo ako postoji zakonska osnova za to ili ste dali saglasnost za obradu ili upotrebu ličnih podataka, npr. registrovanjem.

3.3 · Svrhe obrade i pravne osnove

Sa pružaocima usluga ugovaramo obradu vaših ličnih podataka u sljedeće svrhe:

3.3.1 · Pružanje ove online ponude

 • Pravne osnove: pretežno zakonit legitiman interes s naše strane za direktan marketing, sve dok je to u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i zakonu o konkurenciji.

3.3.2 · Rješavanje poremećaja usluga kao i zbog bezbjednosnih razloga

 • Pravne osnove: ispunjavanje naših zakonskih obaveza u pogledu bezbjednosti podataka i pretežno legitiman interes za rješavanje poremećaja usluga kao i za zaštitu naše ponude.

3.3.3 · Samopromocija ili promocija od strane drugih, kao i istraživanje tržišta i analiza dometa u zakonski dozvoljenom obimu ili na osnovu saglasnosti

 • Pravne osnove: saglasnost ili pretežno legitiman interes s naše strane za direktan marketing, sve dok je to u skladu sa zakonom o zaštiti podataka i zakonom o konkurenciji.

3.3.4 · Zaštita i odbrana naših prava

 • Pravna osnova: legitiman interes s naše strane za uspostavljanje i odbranu naših prava.

3.4 · Protokoli

Svaki put kada upotrebljavate internet, vaš pretraživač prenese određene informacije, koje pohranjujemo u takozvanim protokolima.

Pohranjujemo protokole kako bismo odredili poremećaje usluga i zbog bezbjednosnih razloga (npr. da bismo ispitali pokušaj napada) u periodu od 7 dana i nakon toga ih brišemo. Protokoli koje treba da se čuvaju kao dokaz, ne brišu se dok se potpuno ne riješi odgovarajući incident, a u nekim slučajevima mogu da se proslijede istražnim organima.

Protokoli se također upotrebljavaju u analitičke svrhe (bez IP adrese ili bez potpune IP adrese) vidi modul 3.3.3 „Samopromocija ili promocija od strane drugih kao i ispitivanje tržišta i analiza dometa u zakonski dozvoljenom obimu ili na osnovu saglasnosti“

U protokolima se posebno čuvaju sljedeće informacije:

 • IP adresa (adresa internet protokola) terminalskog uređaja koji se upotrebljava za pristup uslugama na mreži;
 • internet adresa stranice sa koje se pristupa uslugama na mreži (takozvana polazna URL ili URL upućivanja);
 • naziv pružaoca usluga koji se upotrebljava za pristup ponudama na mreži;
 • naziv datoteka ili informacije kojima je pristupljeno;
 • datum i vrijeme, kao i trajanje zadržavanja podataka;
 • količina prenesenih podataka;
 • operativni sistem i informacije o korištenom internet pretraživaču, uključujući ugrađene dodatke (npr. Flash Player);
 • http statusni kod (npr. „uspješan zahtjev“ ili „tražena datoteka nije pronađena“).

3.5 · Djeca

Ova online ponuda nije namijenjena djeci mlađoj od 16 godina.

3.6 · Prenos podataka

3.6.1 · Prenos podataka drugim kontrolorima

U principu, vaši lični podaci se prosljeđuju drugim kontrolorima samo kada je to potrebno za realizaciju ugovora, u slučajevima kada mi ili treća strana imamo legitiman interes za prenos podataka ili kada ste dali saglasnost. Podaci po zakonskoj osnovi i primaoci ili kategorije primalaca mogu da se pronađu u odjeljku „Obrada svrha i zakonske osnove“ (vidi br. 3.3).

Uz to, podaci mogu da se prenesu drugim kontrolorima kada imamo obavezu da to učinimo zbog zakonskih odredbi ili izvršnih administrativnih ili sudskih naloga.

3.6.2 · Pružaoci usluga (opšte)

Uključujemo vanjske pružaoce usluga sa zadacima kao što su usluge prodaje i marketinga, upravljanje ugovorima, upravljanje plaćanjima, programiranje, hosting podataka i usluge stalnih telefonskih linija i hotline usluga. Pažljivo smo izabrali ove pružaoce usluga i redovno ih nadziremo, posebno u pogledu njihovog pažljivog upravljanja podacima i zaštite podataka koje su pohranili. Svi pružaoci usluga imaju obavezu da očuvaju povjerljivost i poštuju zakonske odredbe. Pružaoci usluga mogu da budu i druga preduzeća iz Bosch grupe.

3.6.3 · Prenos primaocima izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP)

Lične podatke možemo da prenesemo i primaocima koji se nalaze van EEP-a u takozvanim trećim zemljama. U takvim slučajevima prije prenosa osiguravamo da primalac podataka obezbijedi odgovarajući nivo zaštite podataka ili pak da vi date saglasnost za taji prenos. Imate pravo da dobijete pregled primalaca treće zemlje i kopiju posebnih odredbi kojima se obezbjeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka s kojim ste se saglasili. U ovu svrhu molimo upotrebljavajte izjave date u odjeljku „kontakt“ (vidi br. 10).

3.7 · Trajanje čuvanja, periodi zadržavanja

U pravilu pohranjujemo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših usluga na mreži i usluga koje su s njima povezane, ili onoliko dugo koliko imamo legitiman interes za pohranjivanje podataka (npr., možda ćemo još uvijek imati legitiman interes za marketing putem pošte nakon izvršenja ugovornih obaveza). U svim drugim slučajevima izbrisaćemo vaše lične podatke, uz izuzetak podataka koje moramo zadržati da bismo izvršili zakonske obaveze (npr. kao rezultat perioda čuvanja propisanih zakonom o porezu i trgovini imamo obavezu čuvanja dokumenata kao što su ugovori i fakture tokom određenog vremenskog perioda).

 

4. Upotreba kolačića

U kontekstu našeg online servisa možemo upotrebljavati kolačiće i mehanizam praćenja. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju u vašem računaru kada upotrebljavate neku od naših usluga na mreži. Praćenje je moguće uz upotrebu različitih tehnologija. Konkretno, informacije obrađujemo upotrebljavajući tehnologiju piksela i/ili u toku analize protokola.

4.1 · Kategorije

Razlikujemo kolačiće koji su obavezni za tehničke funkcije online servisa te kolačiće i prateće mehanizme koji nisu obavezni za tehničke funkcije online servisa.

Generalno je moguće upotrebljavati online servis bez kolačića koji ne služe u tehničke svrhe.

4.1.1 · Tehnički obavezni kolačići

Pod tehnički obaveznim kolačićima podrazumijevamo kolačiće bez kojih tehnička opskrba online servisa ne može da bude garantovana. Oni uključuju npr. kolačiće koji pohranjuju podatke da bi se obezbijedila besprijekorna reprodukcija video i audio snimaka.

Takvi kolačići će da budu obrisani kad napustite web-stranicu.

4.1.2 · Kolačići i mehanizmi za praćenje koji nisu tehnički obavezni

Upotrebljavamo kolačiće za marketing i mehanizme za praćenje. U svakom slučaju upotrebljavamo samo one kolačiće i mehanizme za praćenje za koje ste dali vašu prethodnu saglasnost. Ne upotrebljavamo kolačiće koji čuvaju vaš trenutni status postavki privatnosti (odabrani kolačići). Ovaj kolačić je baziran na legitimnom interesu.

Opšte

Upotrebom kolačića za marketing i mehanizama za praćenje mi i naši partneri možemo vam pokazati ponude bazirane na vašim interesovanjima, što je opet rezultat analize vašeg korisničkog ponašanja:

 • Statistika:
  Upotrebljavajući statistički alat mjerimo npr. broj vaših pregledavanja stranica.
 • Praćenje pretvorbe:
  Naše praćenje pretvorbe partnerskog mjesta kolačića na vašem računaru („kolačić pretvorbe“), ako pristupite web-stranici preko reklame tog partnera. U normalnom slučaju ovi kolačići više ne važe nakon 30 dana. Ako posjetite određena mjesta naše web-stranice, a kolačići još nisu istekli, mi i naš partner pretvorbe to možemo sa reorganizujemo tako da određeni korisnik klikne na reklamu i na taj način bude preusmjeren na našu web-stranicu. Ovo može da se uradi na više uređaja. Informacije dobivene putem kolačića pretvorbe služe svrsi prikupljanja statističkih podataka pretvorbe i snimanja ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na određenu reklamu i bili preusmjereni na stranicu putem oznake praćenja pretvorbe..

Molimo, obratite pažnju da upotreba alata može da uključuje prenos vaših podataka primaocima van EEA gdje ne postoji odgovarajući nivo zaštite podataka u skladu sa GDPR-om (npr. SAD). Za više detalja o ovome, molimo da obratite pažnju na sljedeće opise individualnih marketinških alata:

 • Naziv: Google Analytics
  Pružaoc usluga je kompanija: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
  Funkcija: analiza korisničkog ponašanja (preuzimanje stranica, broj posjetioca i posjeta, preuzimanje) kreiranje pseudonima korisničkog profila baziranom na informacijama na više uređaja ulogovanih Google korisnika (praćenje više uređaja) obogaćivanje korisničkih podataka pod pseudonimom sa ciljnom grupom specifične informacije koje Google obezbjeđuje, ponovno ciljanje, UX testiranje, praćenje pretvorbe i ponovnog ciljanja u vezi sa Google oglasima
 • Naziv: Google Tag Menager
  Pružaoc usluga je kompanija: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
  Funkcija: administracija web-stranice, oznaka, preko korisničkog sučelja integracija programskih kodova na našoj web-stranici
 • Nazivi: Google oglasi
  Pružaoc usluga je kompanija: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
  Funkcija: plasiranje reklame ponovno reklamiranje praćenje pretvorbe
  Detaljnije informacije su dostupne na: https://adssettings.google.com/authenticated

4.2 · Upravljanje kolačićima i mehanizmima za praćenje

Možete da upravljate svojim kolačićima i mehanizmima za praćenje u pretraživaču i/ili u našim postavkama privatnosti.

Napomena: postavke koje ste vi postavili odnose se samo na pretraživač koji se upotrebljava u svakom slučaju.

4.2.1 · Deaktiviranje svih kolačića

Ako želite deaktivirati sve kolačiće molimo deaktivirajte kolačiće u svom pretraživaču postavki. Molimo, imajte na umu da to može da utiče na funkcionisanje web-stranice.

4.2.2 · Upravljanje vašim postavkama kad su u pitanju kolačići i mehanizmi za praćenje nije tehnički obavezno

Kad posjećujete web-stranice bićete upitani u prostoru za kolačiće da li se slažete da upotrebljavamo marketinške kolačiće ili mehanizme za praćenje.

U svojim postavkama privatnosti možete da povučete svoju suglasnost, što utiče na budućnost ili pak možete da potvrdite datu saglasnost u nekom kasnijem trenutku.

  

5. Mreža isporuke sadržaja od Microsoft Azure

Kako bismo optimizirali vrijeme učitavanja naše online ponude, koristimo usluge Azure mreže isporuke sadržaja (CDN). Dobavljači su Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD i Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Irska.

CDN pomaže da se sadržaj naše online ponude – posebno velike medijske datoteke kao što su grafika, tekst ili skripte – pruži brže uz pomoć mreže geografski raspoređenih servera, čime se skraćuje vrijeme učitavanja.

Korišćenje CDN usluga je zasnovano na našem prevashodno legitimnom interesu u smislu člana 6, odeljak 1 lit. f GDPR u efikasnom pružanju naše online ponude.

U kontekstu ove obrade, lični podaci se prenose u SAD. Prenos se zasniva na evropskim standardnim ugovornim klauzulama u kojima Microsoft garantuje da će poštovati evropski zakon o zaštiti podataka za svoje usluge.

Dodatne informacije o privatnosti u vezi sa Microsoftovom CDN uslugom dostupne su ovdje: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/. Microsoftovu politiku privatnosti možete pronaći ovdje: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

6. Vanjske veze

Naša ponuda na mreži može da sadrži veze sa stranicama trećih strana − sa pružaocima usluga koji nisu povezani s nama. Kada kliknete na ove veze, mi nemamo uticaja na prikupljanje, obradu i upotrebu ličnih podataka koji se eventualno prenose trećoj strani (kao što je IP adresa ili URL web lokacije na kojoj se veza nalazi), jer su aktivnosti trećih strana po svojoj prirodi van naše kontrole. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za obradu takvih ličnih podataka od trećih strana.

 

7. Bezbjednost

Naši uposlenici i kompanije koje pružaju usluge u naše ime su obavezani na povjerljivost u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka. Preduzimamo sve potrebne tehničke i organizacione mjere da bismo obezbijedili odgovarajući standard zaštite i da bismo zaštitili vaše podatke koje obrađujemo posebice od rizika nenamjernog ili nezakonitog uništenja, rukovanja, gubitka, promjene ili neovlašćenog otkrivanja ili neovlašćenog pristupa. Naše bezbjednosne mjere se stalno unapređuju u skladu sa tehnološkim razvojem.

 

8. Prava korisnika

Da biste potvrdili svoja prava, slijedite uputstva navedena u odjeljku „Kontakt" (vidi br. 10). Pritom omogućite da vaša nedvosmislena identifikacija bude moguća za nas.

8.1 · Pravo na informacije i pristup

Imate pravo da dobijete informacije od nas o tome da li se vaši lični podaci obrađuju ili ne te, ako je to slučaj, da pristupite svojim ličnim podacima.

8.2 · Pravo na ispravku i brisanje

Imate pravo na ispravku netačnih ličnih podataka. Sve dok se zakonske obaveze ispunjavaju imate pravo na upotpunjavanje ili brisanje svojih podataka.

To se ne primjenjuje na podatke koji su potrebni za računovodstvene svrhe ili koji podliježu zakonskom periodu čuvanja. Međutim, kada nije potreban pristup takvim podacima, njihova obrada je ograničena (pogledajte sljedeće).

8.3 · Ograničenje obrade

Sve dok se zakonske obaveze ispunjavaju imate pravo na upotpunjavanje ili brisanje svojih podataka.

8.4 · Prenosivost podataka

U skladu sa zakonskim odredbama, imate pravo da dobijete podatke koje ste nam dostavili u strukturisanom, konvencionalnom i mašinski čitljivom obliku ili, ako je to tehnički izvodljivo, da zatražite da se podaci prenesu trećoj strani.

8.5 · Pravo na prigovor

8.5.1 · Neodobravanje direktnog marketinga

Uz to, možete u bilo kojem trenutku da ne odobrite obradu svojih ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga. Molimo da uzmete u obzir da zbog organizacionih razloga možda postoji preklapanje između vašeg neodobravanja i upotrebe vaših podataka u okviru kampanje koja je već pokrenuta.

8.5.2 · Neodobravanje obrade podataka na zakonskoj osnovi „legitimnog interesa“

Uz to, imate pravo da u bilo kojem trenutku ne odobrite obradu svojih ličnih podataka, ako se to zasniva na opravdanom interesu. Tada ćemo a prekinemo s obradom vaših ličnih podatka, osim ako, u skladu sa zakonskim zahtjevima, možemo da pokažemo ubjedljive, legitimne osnove koje nadjačavaju vaša prava.

8.6 · Povlačenje saglasnosti

Ako ste pristali na obradu svojih podataka, imate pravo da povučete ovu saglasnost sa trenutnim učinkom. Zakonitost obrade podataka prije vašeg opoziva ostaje nepromijenjena.

8.7 · Pravo na žalbu nadzornom organu

Imate pravo uložiti žalbu nadležnom organu. Možete da se obratite organu za zaštitu podataka koji je odgovaran za vaše mjesto prebivališta ili nadležnom organu koji je odgovoran za nas. To je:

Državna komisija za zaštitu podataka i slobodu informacija

Adresa:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Štutgart
NJEMAČKA

Poštanska adresa:

Poštanski pretinac 10 29 32
70025 Štutgart
NJEMAČKA

Telefon: +49 711 6155 41-0
Fax: +49 711 6155 41-15
e-mail za poststelle@lfdi.bwl.de

 

9. Promjena obavijesti o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo izmjene naših mjera bezbjednosti i zaštite podataka. U takvim slučajevima, shodno tome ćemo da izmijenimo svoju politiku zaštite podataka. Molimo vas da uvijek konsultujete aktualnu verziju naše politike zaštite podataka, jer je ona podložna promjenama

 

10. Kontakt

Ako želite da nam se obratite, pronađite nas na adresi navedenoj u odjeljku „Kontrolor“ (vidi br. 2).

Za ostvarivanje svojih prava i za obavještavanje o incidentima zaštite podataka koristite sljedeću vezu:
https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

Za prijedloge i žalbe u vezi s obradom vaših ličnih podataka, kao i za povlačenje vaše saglasnosti, preporučujemo da kontaktirate našeg glavnog službenika za zaštitu podataka:

Glavni službenik za zaštitu podataka
Bezbjednost i privatnost informacija (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Poštanski pretinac 30 02 20
70442 Štutgart
NJEMAČKA

ili

e-mail za DPO@bosch.com

Datum stupanja na snagu: 12.06.2024